top of page
קולט.jpg
קולט שמש למערכות סולאריות

מערכות סולאריות

קולטים

קולטי שמש משמשים ללכידת האנרגיה מהשמש ולהמירה לחום. הם נמצאים בשימוש נפוץ במערכות אנרגיה סולארית לבתים ועסקים, ומגיעים במגוון סוגים, לרבות קולטי פלטות שטוחות, קולטי ריכוז וקולטי צינורות מפונים. הסוג הנפוץ ביותר של קולט שמש הוא קולט פלטות שטוח, המורכב מקופסה מבודדת עם כיסוי  זכוכית המאפשר כניסת אור שמש, ופלטה כהה ההופכת את האור לחום. לאחר מכן החום מועבר לנוזל, כגון מים המוזרם למיכל אגירה או למחליף החום.

נתונים טכניים

אחריות
סוג המערכת
אורך ס"מ
רוחב ס"מ
סוג לוח הקליטה
דגם
4 שנות אחריות
מערכת פתוחה
182
92
כחול סלקטיבי
P1.5C
4 שנות אחריות
מערכת פתוחה
182
127
פח בגימור שחור
P2.2B
4 שנות אחריות
מערכת פתוחה
182
127
כחול סלקטיבי
P2.2CA
4 שנות אחריות
מערכת סגורה
182
127
כחול סלקטיבי
P2.2A
4 שנות אחריות
מערכת פתוחה
218
127
פח בגימור שחור
P2.7B
4 שנות אחריות
מערכת פתוחה
218
127
כחול סלקטיבי
P2.7CA
4 שנות אחריות
מערכת סגורה
218
127
כחול סלקטיבי
P2.7A
4 שנות אחריות
מערכת פתוחה
182
92
פח בגימור שחור
P1.5B
bottom of page